İş Paketleri ve Alt Paketleri

İş Paketleri

SIGN-HUB projesi aşağıdaki İş Paketlerini (İP) içerir:

•     İP 1. Koordinasyon ve yönetim

Yürütücü: Prof. Dr. Josep Quer, Universidad Pompeu Fabra (İspanya)

 

Bu iş paketinin amacı SIGN-HUB projesinin bilimsel ve idari yönden koordinasyonunu sağlamaktır.

•     İP 2. İçerik

Yürütücüler: Doç. Dr. Meltem Kelepir, Boğaziçi Üniversitesi (Türkiye) ve Prof. Dr. Carlo Cecchetto, Università degli studi di Milano-Bicocca (İtalya)

 

Bu İP’nin ana hedefleri: (i) Sağır işaret dili kullanıcılarının kültürel ve dilsel miraslarının korunmasına katkıda bulunmak (Görevler 2.1 ve 2.4), (ii) birkaç (Avrupa) işaret dili arasındaki yapısal farklılık ve benzerliklerin grafiğinin çıkarılması (Görevler 2.1 ve 2.2), (iii) çeşitli işaret dili kullanıcılarının dilsel yetilerinin değerlendirilmesi için araçlar geliştirilmesi (Görev 2.3) ve (iv) Avrupa işaret dillerindeki artzamanlı değişikliğin belgelenmesidir (Görev 2.4). Bu İP aşağıda kısaca açıklanmış olan dört görevden oluşur.

 

Görev 2.1 Çevrimiçi (online) Dilbilgisi Kitapları

Yürütücüler: Doç. Dr. Meltem Kelepir, Boğaziçi Üniversitesi (Türkiye) ve Prof. Dr. Josep Quer, Universidad Pompeu Fabra (İspanya)

 

Bu görev aşağıdaki Avrupa işaret dillerinin çevrimiçi dilbilgisi kitaplarının üretilmesi için (COST Action IS1006’nın çıktısı olan) SignGram Blueprint’in uygulanmasını hedeflemektedir: Alman İşaret Dili (DGS), Hollanda İşaret Dili (NGT), İspanyol İşaret Dili (LSE), İtalyan İşaret Dili (LIS), Katalan İşaret Dili (LSC) ve Türk İşaret Dili (TİD).

 

Görev 2.2 İşaret Dili Atlası

Yürütücüler: Prof. Dr. Markus Steinbach ve Dr. Jana Hosemann, Georg-August-Universität Göttingen Stiftung Öffentlichen Rechts (Almanya)

Bu hedefin amacı etkileşimli ve çevrimiçi bir dünya işaret dilleri atlası yaratmaktır. Söz konusu atlas Avrupadaki ve Avrupa dışında kullanılan işaret dillerinin dilbilgisel ve sosyo-dilbilimsel  bilgilerini sağlayan yüksek teknolojiye sahip bir platformda sunulacaktır.

 

Görev 2.3 İşaret dili değerlendirme araçlarının geliştirilmesi

Yürütücüler: Prof. Dr. Caterina Donati, Université Paris Diderot, Paris 7 (Fransa) ve Prof. Dr. Naama Friedmann, Tel Aviv University (İsrail)

 

Bu görev çerçevesinde işaret dili kullanan kitlelerdeki işaret dili bozukluklarını değerlendiren güvenilir testler geliştirilecektir. Bu testler geç dil öğrenimine bağlı yetersiz performans ile dil bozukluklarına bağlı yetersiz performansı birbirinden ayırt edebilecek seviyede olacaktır. Bu değerlendirme araçları şu işaret dilleri için geliştirilecektir: Fransız İşaret Dili (LSF), İspanyol İşaret Dili (LSE), İsrail İşaret Dili (ISL), İtalyan İşaret Dili (LIS) ve Katalan İşaret Dili (LSC). Aynı zamanda diğer işaret dilleri için de benzer araçlar geliştirilebilmesi için genel bir ana esaslar listesi oluşturulacaktır.

 

Görev 2.4 Yaşlı sağırların dilsel ve kültürel miraslarının dijital arşivi

Yürütücüler: Dr. Roland Pfau, Universiteit van Amsterdam (Hollanda)

 

Bu görev yaşlı sağırların dilsel ve kültürel miraslarının dijital bir arşivinin oluşturulmasını hedefler. Almanya, Hollanda, İspanya, İtalya ve Türkiye’deki yaşlı sağırların dilsel kullanımlarının yanı sıra kültürel mirasları ve tarihi hatıraları sistemli bir şekilde kayıt altına alınacak, belgelenecek, incelenecek ve bunların online olarak erişilebilir olması sağlanacaktır. Aynı zamanda kaybolma riskine karşı sağır işaretçilerin var olan arşivleri Fransa ve İsrail’deki SIGN-HUB ekiplerince dijital ortama aktarılacak ve/veya bu arşivler genişletilecektir.

 

•     İP 3. Dijital altyapı

Yürütücü: Prof. Dr. Paolo Prinetto, Consorzio Interuniversitario Nazionale per l’Informatica - CINI (İtalya)

 

Bu çalışma programının ana hedefi İP2 ve İP4’te üretilecek olan içerikleri barındıracak dijital altyapıların kurulmasıdır. Özellikle, i) geliştirilecek olan multimedya içerikleri, işaret dillerinin dilbilgisi yapıları ve dil değerlendirme araçlarını barındıracak bir platform kurulacaktır; ii) kişiselleştirilmiş arayüzler uygulanacaktır; bu sayede farklı türdeki son kullanıcılar içeriklere tam erişim sağlayabilecektir; iii) işaret dili video içeriklerinin gösterimi için standart ve taşınabilir cihazlara güvenilir bir video izleme uygulaması kurulacaktır. Bu İP’nin ortaya koyacağı son ürün kişiselleştirilmiş arayüzlere sahip, açık bir platform olacaktır. Yapılacak olan katkılar CINI aracılığıyla yaratılan ve uygulanan disiplinler arası bir şekilde, asgari emek ile azami değer yaratan bir yaklaşımla değerlendirilecek, sınanacak ve test edilecektir.

 

•     İP 4. Projenin tanıtımı ve sosyal yardım aktiviteleri

Yürütücüler: Dr. Chiara Branchini ve Prof. Dr. Anna Cardinaletti, Università Ca’ Foscari Venezia (İtalya)

 

İP4, programın ortaya koyacağı sonuçların ve dijital platformda uygulanacak içeriklerin bilim camiasında ve paydaşlar (Sağır işaretçiler, işaret dili çevirmenleri, Sağır işaretçilerle çalışan profesyoneller) arasında oldukça görünür hale gelmesi için kamuoyunun aydınlatılmasını amaçlamaktadır. Bunun yanı sıra halk yararı için sosyal yardım etkinlikleri organize edilecektir. Bu sayede Sağır kültürüne ait ürünler ve Sağır toplumların tarihi daha geniş kitlelere ulaşacaktır.