Proje Hakkında

İşaret dilleri, bazı Avrupa ülkelerinde yeni yeni ortaya çıkan ilgiye ve yasal tanınırlığa karşın işaret dili kullanımını marjinalleştiren geleneksel politikaların kalıntılarının bir sonucu olarak hala tehdit altındadır. İşaret diline ait gramer bilgisinin teorik bilgiyle donatılmış karşılaştırmalı bir yaklaşımla güçlendirilmesi, işaret dilinin korunmasına ve yayılmasına yönelik çok önemli bir adımdır. İşaret dilleri dilbilgisi çalışmaları, aynı zamanda, yakın zamana dek sadece sessel diller temel alınarak geliştirilmekte olan dil yetisi kuramlarına da önemli katkı sağlayacaktır.

SIGN-HUB, Avrupa Komisyonu tarafından Ufuk 2020 Yansıtıcı Toplumlar 2015, Araştırma ve Yenilik Faaliyetleri çerçevesinde desteklenen 4 yıllık bir projedir. Proje Avrupalı bir araştırma grubu tarafından Sağır toplumların mirasının dilsel, tarihsel ve kültürel olarak belgelendirilmesi ve klinik müdahale ve okul ortamlarında işaret dilinin değerlendirilebilmesi için yenilikçi ve kapsayıcı bir kaynak merkezi sağlanması amacıyla tasarlanmıştır.

Bu amaçla, kişiselleştirilmiş, erişilebilir arayüzlere sahip, açık, son model bir dijital platform yaratılacaktır.  Başlangıçta proje, bu platformu gelecekte diğer işaret dillerine de uygulanabilecek olan aşağıdaki alanlardaki temel içeriklerle besleyecektir: (i) yeni bir çevrimiçi dilbilgisi yazım aracıyla üretilen, 6 işaret diline ait dijital dilbilgisi kitapları; (ii) dünya işaret dillerinin dilsel yapılarını gösteren etkileşimli dijital bir atlas; (iii) eğitim ve klinik müdahalede kullanılabilen çevrimiçi işaret dili değerlendirme aletleri ve  (iv) yaşlı işaret dili kullanıcılarının tecrübelerine dair dijital anlatılar – dilsel nitelikleri için alt yazılı ve kısmi açıklamalı.

Merkezi bir platform aracılığıyla ilk kez uzmanlara ve halka açık şekilde sunulan bu içerikler (a) Sağır toplumların kimliklerinin ve kültürel, tarihi ve dilsel niteliklerinin anlaşılmasını ve gereken değerin verilmesini sağlayacak; (b) Sağırların doğal dilleri hakkındaki dilsel bilgi birikimini artıracak; (c) Sağır bireylerdeki dil bozukluklarının teşhisinde etkin rol oynayacaktır.

Bu projeye şu yedi ülke katılmaktadır: Almanya, Fransa, Hollanda, İspanya, İsrail İtalya ve Türkiye.

Proje koordinatörü

Prof. Josep QUER (Universitat Pompeu Fabra, İspanya)

Projec Yöneticisi

María GIL (Universitat Pompeu Fabra, İspanya)

Proje Görevlisi

Jarkko SIREN

 

PROJENİN YÖNETİM YAPISI

Bilimsel Yönetim Grubu

SIGN-HUB Bilimsel Yönetim Grubu üyeleri:

•     Caterina Donati (Université Paris Diderot, Paris 7 - Fransa)

•     Carlo Geraci (Centre National de la Recherche Scientifique - Fransa)

•     Meltem Kelepir (Boğaziçi Üniversitesi - Türkiye)

•     Paolo Prinetto (Consorzio Interuniversitario Nazionale per l’Informatica - İtalya)

•     Carlo Cecchetto (Università degli studi di Milano-Bicocca - İtalya)

Danışma Kurulu

Danışma Kurulu üyeleri işaret dilleri ve/veya yeteri kadar çalışılmamış diller üzerine Avrupa ve ABD’de çalışmalar yürüten aşağıdaki değerli bilim insanlarıdır:

•     Diane Brentari (University of Chicago)

•     Diane Lillo-Martin (University of Connecticut, İşaret Dili Dilbilim Topluluğu Başkanı)

•     Karen Emmorey (San Diego State University)

•     Rachel Mayberry (UC, San Diego)

•     Tobias Haug (University of Zurich)

•     Manfred Krifka (Humboldt University, Berlin)

İdari Komite

Proje koordinatörü ve Bilimsel Yönetim grubu, bilimsel koordinasyon çalışmalarında İdari Komite tarafından desteklenmektedir. İdari Komite üyeleri: proje koordinatörü (aynı zamanda İP1’in yürütücüsü),  Bilimsel Yönetim Grubu üyeleri (Josep Quer ve Meltem Kelepir, aynı zamanda İP2’nin yürütücüleri, Paolo Prinetto, aynı zamanda İP3’ün yürütücüsü, Caterina Donati ve Carlo Geraci), İP liderleri (İP1 için Quer, İP2 için Cecchetto ve Kelepir, İP3 için Prinetto, İP4 için Branchini and Cardinaletti) ve İP’nin alt başlıklarındaki görevleri yürüten liderler (İP2 Görev 1: Meltem Kelepir & Josep Quer, Görev 2: Markus Steinbach & Jana Hosemann, Görev 3: Roland Pfau, Görev 4: Caterina Donati ve Naama Friedmann; İP3 için: Görevler 1 ve 2: Giuseppe Airò Farulla, Görev 3: Marco Indaco). İdari Komite biri Genel Kurul üyeleriyle birlikte olmak üzere yılda iki kez toplanır.

Genel Kurul

Yönetim yapısının bir diğer basamağı da her bir ortağın bir temsilcisini barındıran Genel Kurul’dur. Bu kurul, gerek gördüğünde çalıma programları ve görevlerle ilgili danışma görevi görür.