Fotoğraflar

Türkiye Sağırlar Tesanüt Derneği'nde proje tanıtımı (29 Mart 2017, İstanbul) - Project promotion in Deaf Solidarity Association of Turkey (March 29, 2017, Istanbul)
Beyoğlu İşitme Engelliler Derneği'nde proje tanıtımı (15 Mart 2017, İstanbul) - Project promotion in Beyoğlu Deaf Club (March 15, 2017, Istanbul)
Anadolu Sağırlar Derneği'nde proje tanıtımı (İstanbul, Kadıköy 1 Mart 2017) - Project promotion meeting in Anadolu Deaf Club (İstanbul, Kadıköy, March 1, 2017)
Boğaziçi Üniversitesi Sign-Hub Ekibi Toplantıda (6 Ocak 2017) / Boğaziçi University Sign-Hub Team Meeting (Jan 6, 2017)
13-19 Kasım 2016, 2.4 Kültürel Miras Çalışmaları için Ankara ve İzmir röportajları / November 13-19, 2016, Task 2.4 Cultural Heritage Interviews in Ankara and Izmir
1-4 Eylül 2016, FEAST Konferansı ve Sign-Hub proje toplantıları, Venedik / September 1-4, 2016, FEAST Conference and Sign-Hub project meetings, Venice